Proces

Telen


Een deel van de peen die in het bedrijf wordt verwerkt wordt zelf geteeld. Het grootste gedeelte wordt echter ingekocht, dit gebeurt op basis
van contracten die met boeren voor de teelt worden opgesteld. 
Het teeltproces is GlobalGAP gecertificeerd. GlobalGAP staat voor: Global Good Agricultural Practice. Dit zijn de eisen die wereldwijd aan boeren en tuinders worden gesteld aangaande voedselveiligheid, duurzaamheid en kwaliteit.
M&B kan ook biologische wortelen leveren, deze worden door SKAL gecertificeerd.

 

Certificaten :

Oogsten

M&B Peen beschikt over een eigen wortelrooier. Deze De Wulf wortelrooier wordt gebruikt voor de eigen teelt te oogsten. Daarnaast wordt deze als loondienst aangeboden.

Verwerken

De verwerking bestaat uit de volgende handelingen: spoelen, polijsten, sorteren en verpakken. De wortelen die het bedrijf binnen komen worden allereerst opgeslagen in een koelcel. Conform de norm van de HACCP zijn er twee koelcellen, 1 voor wortelen die nog gespoeld worden en 1 voor de reeds gespoelde wortelen. De wortelen gaan daarna door het verwerkingsproces. Allereerst worden ze gespoeld en gepolijst. Tot slot worden de wortelen gesorteerd en in de juiste verpakking gesloten.
   Foto album